Česky

Klubová pravidla a podmínky členství

Podmínky členství

 1. Členem klubu se může stát pár muž+žena, oba starší 18 let.
 2. Členem klubu se může stát samotná žena, starší 18 let.
 3. Samotní muži se členy klubu stát nemohou.
 4. Stát se členem klubu je možné vždy na dobu určitou, a to po dobu jednoho roku.
 5. Členové klubu jsou vázáni dodržováním klubových pravidel a pokynů vedení klubu.

Klubová pravidla

 1. Dodržování zásad slušného a společenského chování je pro všechny přítomné samozřejmostí.
 2. Vzhledem ke specifickému zaměření klubu je kladen důraz na toleranci.
 3. Při účasti na párty musí být páry naprosto zdravé z hlediska pohlavních chorob. Zvažte prosím účast, pokud jste zrovna podlehli nachlazení nebo chřipkové epidemii.
 4. Všechny sexuální aktivity probíhají dobrovolně a po vzájemné dohodě zúčastněných osob. Nikdo nesmí nikoho do ničeho nutit.
 5. Ne je ne! Vyjádřit se je však nezbytné, myšlenky Vám nikdo číst neumí.
 6. Používejte kondom! V klubu jsou Vám v jednotlivých místnostech zdarma k dispozici, i s lubrikačními gely. Pokud zůstáváte při hrátkách pouze se svým partnerem, je ochrana zcela na Vás a máte ji určitě již mezi sebou vyřešenou. Při kontaktu s jinými páry je kondom naprostá samozřejmost.
 7. Do klubu nemají přístup osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo drog a které by svým vzhledem, chováním nebo vyjadřováním obtěžovali ostatní hosty. Pokud se k takovému stavu dopracujete během párty, budete požádáni o odchod.
 8. Je zakázáno ve všech prostorách klubu fotit a pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy. Používání mobilních telefonů prosím omezte na nutné záležitosti.
 9. Zachovávejte mlčenlivost o ostatních párech přítomných na párty a o průběhu akcí. Vyžadujete-li diskrétnost vůči Vám osobně, zachovávejte ji i vzhledem k ostatním.
 10. Placené společnice mající nahradit skutečnou partnerku a ženy přivedené "pouze do počtu" (nemající žádný zájem o účast na dění na párty) nejsou v klubu vítány a takovýto "pár" se vystavuje nebezpečí žádosti o opuštění klubu.
 11. Kouření je zakázáno ve všech vnitřních prostorách klubu, je však možné využít venkovní terasu. Užívání náhražek klasických cigaret - vapování, nahřívaný tabák - zůstává pro vnitřní prostory zachováno.
 12. V klubových prostorách se páry pohybují na vlastní nebezpečí. Zdůrazňujeme nutnost opatrnosti při pohybování se ve sprchách a při výstupu z bazénu.

Otázka projevu bisexuality

Nezakazujeme kontakt mezi stejným pohlavím - ať již mezi ženami, či mezi muži. Ke kontaktu mezi ženami dochází tak často, že bychom mohli říci - na každé party. Mezi muži jen zřídka, ale též.

Koho uvítáme a kdo u nás bude vždy vítán?

Tolerantní, sympatické, přátelské a usměvavé páry.

Kdo k nám nepatří?

Lidé žárliví, netolerantní, agresivní. Chytráci, ředitelé zeměkoule a kritici, kterým nikdy není nic dobré.

Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE Handcrafted by STUDIO SYNAPSE Na začátek stránky
Menu